Horten Misjonsmenighet

Møteliste for Horten Misjonsmenighet

Gudstjenester januar - august 2023

2023


1 Januar NYTTÅRSDAG

18.00 Kveldsmatgudstjeneste. Taler: Rune Burgén

15 januar 11.00 Gudstjeneste. Taler: Rune Burgén

29 janauar 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Taler: Rune Burgén


12 februar 11.00 Fellesgudstjeneste i misjonsmenigheten. Taler: OLaf Alsaker, Misjon uten grenser

26 februar 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Årsmöte Taler: Rune Burgén


5 mars 11.00 Fellesgudstjeneste i Betel. Taler: Maria Lura

12 mars 11.00 Hjemmealenegudstjeneste.

26 mars 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Taler: Rune Burgén


9 april 1 Påskedag

11.00 Fellesgudstjeneste i misjonsmenigheten. Taler: Rune Burgén

23 april 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Taler: Rune Burgén


7 mai 11.00 Gudstjeneste. Taler: Svein Lövdal, Evangelisk OrientMisjon

21 mai 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Taler: Rune Burgén


4 juni 11.00 Gudstjeneste. Taler: Rune Burgén

18 juni 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Taler: Rune Burgén


30 juli 11.00 Gudstjeneste. Taler: Rune Burgén


13 august 11.00 Gudstjeneste. Taler: Rune Burgén

27 august 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Taler: Rune Burgén


2022

31/7  Søndag  11.00 Gudstjeneste. Taler: Rune Burgén    

14/8  Søndag  11.00 Gudstjeneste. Taler: Rune Burgén

28/8  Søndag  11.00 Gudstjeneste med nattverd. Taler: Rune Burgén

Søndag

11.00 Fellesgudstjeneste i Betel

4/9 

Søndag 

11/9 

11.00 Gudstjeneste. 

 Taler: Rune Burgén

25/9  Søndag  11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Taler: Rune Burgén

Søndag

11.00 Fellesgudstjeneste i Misjonsmenigheten.

Taler: Rune Burgén

9/10 

23/10    Søndag  11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Taler: Rune Burgén

6/11 

Søndag 

11.00 Fellesgudstjeneste i Betel

20/11  Søndag 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Taler: Rune Burgén

4/12  Søndag  11.00 Gudstjeneste.  Taler: Rune Burgén

18/12  Søndag  11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Taler: Rune BurgénDin overskrift

Gudstjänster hösten 2022

V 52        2/1 Söndag             18.00 Kveldsmatgudstjeneste

                            Taler: Dag Arneson               

V 2          16/1 Söndag           11.00 Gudstjeneste  Taler: Rune Burgén

V 4          30/1 Söndag           11.00 Gudstjeneste med nattvard

Taler: Jan Veiby    

V 6          13/2 Söndag           11.00 Fellesgudstjeneste i Misjonskirken

                                               Taler: Rune

Burgén

V 8          27/2 Söndag           11.00 Gudstjeneste med nattvard

                                               Taler: Olaf Alsaker, Misjon uten grenser

Fredag den 4. mars, kl. 19,

samles kvinner fra de ulike menighetene i 

Horten i Sentrumskirken  ,

V 9          6/3 Söndag             11.00 Fellesgudstjeneste i Betel

V 10        13/3 Söndag           11.00 Gudstjeneste

                                               Taler: Jan Vejby      

V 12        27/3 Söndag           11.00 Gudstjeneste med nattvard

                                               Taler: Rune

Burgén

V 14        10/4 Söndag           11.00 Fellesgudstjeneste

                                               Taler: Rune

Burgén

V 16        24/4 Söndag           11.00 Gudstjeneste med nattverd

                                               Taler: Rune

Burgén

V 18        8/5 Söndag             11.00 Gudstjeneste

                                               Taler: Rune

Burgén

V 20        22/5 Söndag           11.00 Gudstjeneste med nattvard

                                               Taler: Rune

1 Pinsedag

V 22        5/6 Söndag            

Burgén

                                               Ingen gudstjeneste

V 23        6/6 Mandag            11.00 Gudstjeneste i Lystlunden

V 24        19/6 Söndag           11.00 Gudstjeneste med nattverd

                                               Taler: Rune

Burgén

V 30        31/7 Söndag           11.00 Gudstjeneste

                                               Taler: Rune

Burgén

V 32        14/8 Söndag           11.00 Gudstjeneste

                                               Taler: Rune

Burgén

V 34        28/8 Söndag           11.00 Gudstjeneste med nattvard

Taler: Rune Burgén

JANUAR 2021

  Søndag 18.00 Kveldsmatgudstjeneste. Taler: Dag Arneson AVLYST

17 Søndag 11.00 Gudstjeneste Taler: Rune Burgén AVLYST

31 Søndag 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Taler: Rune Burgén AVLYST

FEBRUAR 

7 Søndag 11.00 Fellesgudstjeneste i misjonsmenigheten Taler: Rune Burgén   AVLYST

21 Søndag 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Taler: Rune Burgén  AVLYST

MARS

7 Søndag 11.00 Fellesgudstjeneste i Betel  AVLYST

21 Søndag 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Taler: Rune Burgén  AVLYST

APRIL

18 Søndag 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Taler: Rune Burgén  AVLYST

4 Søndag 11.00 1 Påskedag. Fellesgudstjeneste med Betel. Taler: Rune Burgén  AVLYST

MAI

2 Søndag 11.00 Gudstjeneste. Taler: Rune Burgén  AVLYST

16 Søndag 11.00 Gudstjeneste. Taler: Rune Burgén

24 Mandag  2 Pinsedag 11.00 Fellesgudstjeneste med nattverd, Lystlunden ????????

30 Søndag 11.00 Gudstjeneste med nattvard. Taler: Rune Burgén

JUNI

6 Søndag 11.00 Gudstjeneste. Taler: Rune Burgén

20 Søndag 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Taler: Rune Burgén

AUGUST

1 Søndag 11.00 Gudstjeneste. Taler: Rune Burgén

15  Søndag 11.00 Gudstjeneste. Taler: Rune Burgén

29  Søndag 11.00 Gudstjeneste Nattverd. Taler: Rune Burgén  

SEPTEMBER

5 Søndag 11.00 Fellesgudstjeneste I Betel. 

12  Søndag 11.00 Gudstjeneste. Taler: Rune Burgén

26  Søndag 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Taler: Rune Burgén

OKTOBER

10  Søndag 11.00 Fellesgudstjenestei misjonsmenigheten. Taler: Rune Burgén

24  Søndag 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Min og Aages Gud. Tal og sang: Heidi Arneson Burgén

NOVEMBER

7  Søndag 11.00 Fellesgudstjeneste I Betel. 

21  Søndag 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Taler: Rune Burgén

DESEMBER

5   Søndag 11.00 Gudstjeneste. Taler: Rune Burgén

19  Søndag 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Taler: Rune Burgén  

anne 25.10.2010 21:31

det er ikke møtte den 6 nov. men den 7.ellers er alt bra rune

anne andersen 24.10.2010 11:40

det er ikke møtte den 19 nov. men den 21 nov.

Nyeste kommentarer

22.05 | 06:53

Tack för din hälsning. Välkommen tillbaka till dessa sidor eller än...

19.05 | 10:57

Veldig bra side, fant mye informasjon som jeg trengte til skolen!

04.07 | 11:24

Takk for deres gjestfrihet og ekte Gudskjærlighet! Måtte Gud velsigne dere ...

25.10 | 21:31

det er ikke møtte den 6 nov. men den 7.ellers er alt bra rune